Website Banner
 
 
                 
     
 
   ค้นหาสินค้าของเรา
 
 
     
 
 
     
 
 
     
   
     
     
 
     
      JOB  
     
 
     
  • ตำแหน่ง พนักงานขาย  ( ประจำที่ ปทุมธานีและเชียงใหม่ )  
 
 ลักษณะงาน รับผิดชอบดูแล และวางแผนการขายสินค้าของบริษัทให้บรรลุตามเป้า
 เงินเดือน N/A
 สวัสดิการ
 
 
ประกันสังคม , โบนัสตามผลประกอบการ,ค่าน้ำมัน,เบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง,
คอมมิสชั่น, ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) , วันหยุดตามประเพณี,
วันหยุดพักผ่อนประจำปี,ค่าครองชีพ,เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ
 อายุ ระหว่าง 23-30ปี
 วุฒิการศึกษา
 
ตั้งแต่ ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขา การตลาด,อิเลคทรอนิค,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  มีรถยนต์ส่วนตัว
  หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ปทุมธานี จ.เชียงใหม่ ( ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-  17.30 น. )
 
     
     
  • ตำแหน่ง พนักงานคุมงานตามโครงการ   
 
 ลักษณะงาน
 
 
 
 
รับแผนงานและศึกษารายละเอียดแบบงานก่อสร้างของโครงการ 
จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง
ควบคุมดูแลขั้นตอนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมารฐานที่กำหนดไว้
ควบคุมดูแลอุปกณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานเสมอ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 เงินเดือน ตามประสบการณ์
 สวัสดิการ
 
 
ประกันสังคม , โบนัสตามผลประกอบการ,ค่าน้ำมัน,เบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง,
คอมมิสชั่น, ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) , วันหยุดตามประเพณี,
วันหยุดพักผ่อนประจำปี,ค่าครองชีพ,เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 คุณสมบัติ เพศชาย 
 อายุ ระหว่าง 23-30ปี
 วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขา อิเลคทรอนิค,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
 
 
 
 
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  
สามารถเขียน Program AutoCad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดได้  
มีรถยนต์ส่วนตัว   
หากมีประสบการณ์ทางด้านคุมงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ปทุมธานี ( ทำงาน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. ) 
 
     
     
  • ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ  
 
 ลักษณะงาน
 
สามารถใช้ Auto Cad ได้ ประเมินราคาได้  ถอดแบบได้ สำรวจหน้างานเป็นบางครั้ง
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 เงินเดือน ตามประสบการณ์
สวัสดิการ
 
ประกันสังคม , โบนัสตามผลประกอบการ,ค่าน้ำมัน,เบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง,
คอมมิสชั่น, ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง) , วันหยุดตามประเพณี,
วันหยุดพักผ่อนประจำปี,ค่าครองชีพ,เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 คุณสมบัติ เพศชาย / หญิง 
 อายุ ระหว่าง 23-30ปี
 วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขา อิเลคทรอนิค,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ
 
 
 
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  
สามารถเขียน Program AutoCad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดได้  
หากมีประสบการณ์ทางด้านเขียนแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ปทุมธานี ( ทำงาน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. )
 
     
 
     
     

 
AT LARGE ENTERPRISE CO.,LTD. (Head Office)
38/479 Moo.1, Klongluang  sub district, Klongluang  district, Pathumthani
Tel:021475319 Fax:021475320 Mobile:0613871177
 
AT LARGE ENTERPRISE CO.,LTD. (Chiang Mai Branch)
199/6  Moo.7, Padad sub district, Muang district, Chiang Mai
Tel. & Fax . : 053-296 113
 
 
                                               
 
Current Pageid = 7